അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 1; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.00125 സെ.
ഫലം n° #1 - As-Saaffat 57
[ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ] - الصافات 56
[ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ] - الصافات 58


അധ്യായം: شعب الإيمان വിഷയം: تذكر نعم الله تعالى
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 448 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 26 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182