അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 329; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.02733 സെ.
ഫലം n° #1 - An-Nasr 3
[ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ] - النصر 2
[ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ] - المسد 1


അധ്യായം: شعب الإيمان വിഷയം: ذكر الله تعالى
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 603 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 30 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Nasr ( The Succour) n° | 110 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 114 ആയത്തുകള്‍ | 3
ഫലം n° #2 - An-Nasr 2
[ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ] - النصر 1
[ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ] - النصر 3


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 603 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 31 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Nasr ( The Succour) n° | 110 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 114 ആയത്തുകള്‍ | 3
ഫലം n° #3 - Quraysh 4
[ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ] - قريش 3
[ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ] - الماعون 1


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 26 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Quraysh ( Quraish ) n° | 106 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 29 ആയത്തുകള്‍ | 4
ഫലം n° #4 - Al-Fil 1
[ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ] - الهمزة 9
[ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ] - الفيل 2


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 25 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fil ( The Elephant) n° | 105 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 19 ആയത്തുകള്‍ | 5
ഫലം n° #5 - Al-Adiyat 9
[ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ] - العاديات 8
[ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ] - العاديات 10


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 599 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 25 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Adiyat ( The Chargers) n° | 100 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 14 ആയത്തുകള്‍ | 11
ഫലം n° #6 - Ash-Shams 14
[ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ] - الشمس 13
[ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ] - الشمس 15


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 595 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 39 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shams ( The Sun) n° | 91 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 26 ആയത്തുകള്‍ | 15
ഫലം n° #7 - Ash-Shams 13
[ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ] - الشمس 12
[ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ] - الشمس 14


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 595 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 30 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 2

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shams ( The Sun) n° | 91 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 26 ആയത്തുകള്‍ | 15
ഫലം n° #8 - Al-Mutaffifin 17
[ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ] - المطففين 16
[ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ] - المطففين 18


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 588 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 25 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mutaffifin ( Defrauding) n° | 83 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 86 ആയത്തുകള്‍ | 36
ഫലം n° #9 - Al-Mutaffifin 13
[ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ] - المطففين 12
[ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ] - المطففين 14


അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: النار ഉപവിഷയം: الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 588 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 33 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mutaffifin ( Defrauding) n° | 83 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 86 ആയത്തുകള്‍ | 36
ഫലം n° #10 - Al-Mutaffifin 12
[ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ] - المطففين 11
[ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ] - المطففين 13


അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: النار ഉപവിഷയം: الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 588 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 22 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mutaffifin ( Defrauding) n° | 83 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 86 ആയത്തുകള്‍ | 36